Příspěvky

Všichni členové jsou povinni platit příspěvky za rok 1.200,- Kč. Za první pololetí 600,- Kč do konce dubna a za druhé pololetí 600,- Kč do konce října. Platba se provádí na účet 282760319/0300 do zprávy jméno a příjmení.